Skip to main content

Modelatge energètic

Una planificació energètica urbana que aspire a moderar el consum d’energia i a descarbonitzar-ho requereix estimar detalladament els consums dels habitants i les activitats econòmiques de la ciutat, els seus hàbits, les tecnologies que utilitzen diàriament i l’evolució futura d’aquests elements.