Skip to main content

Activitats > Investigació

Avaluació ambiental del desenvolupament de la generació elèctrica amb energies renovables a la ciutat

Avaluació ambiental del desenvolupament de la generació elèctrica amb energies renovables a la ciutat

La càtedra, en paral.lel amb altres actuacions relacionades, estudia l’impacte ambiental del cicle de vida de les diferentes tecnologíes que es podríen usar en la ciutat per aprofitar els recursos d’energies renovables: sol, vent, residus orgànics, geotèrmia, etc. En aquest estudi es considera un futur pròxim on l’electricitat a Espanya tinga una majoritària participació de fonts renovables, l’electricitat a substituir ja no siga tan insostenible, i l’impacte ambiental de les tecnologies de generació no quede àmpliament compensat. En eixe escenari, els impactes ambientales de les tecnologies de generació hauran ser tinguts en compte.