Skip to main content

Cap al primer Districte d’Energia Positiva (DEP) de València

El nostre principal projecte és el primer districte d’energia positiva de València (DEP o en anglés, PED), que volem desenvolupar amb l’ecosistema de la transició energètica urbana de la ciutat.

Els districtes DEP són barris o àrees de la ciutat amb un elevat grau d’autosuficiència energètica i emissions netss nul.les. Açò s’aconsegueix implicant a múltiples actors per a reduir els consums i augmentar simultàneament la generació amb fonts distribuïdes.

Per a fer realitat el primer districte DEP de València investiguem en el modelat i la planificació energètica de districtes DEP amb la vista posada en anlairar projectes pilot en dos àrees de la ciutat de València:

    • el barri d’Algirós, un barri representatiu de la ciutat pel seu perfil socio-econòmic, diversitat de tipologies constructives i posibilitats de generació distribuïda, i a on a més s’ubica la Oficina de Energia de l’Ajuntament de València
    • el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València, un districte en un entorn controlat, amb un perfil d’usuaris particularment motivat per la sostenibilitat i alta permeabilitat a solucions innovadores.

 

 

    • Investiguem en el modelat i la planificació energètica de districtes DEP des de la l’enfocament d’un disseny que integre aquestes tres àrees: eficiència energètica i autoconsum; comunitats energètiques; y dret a l’energia i zero pobresa energètica.entorn controlat, amb un perfil d’usuaris particularment motivat per la sostenibilitat i alta permeabilitat a solucions innovadores l’espai de

La Marina

    del Port de València, un espai industrial recuperat per a la ciutat i per a usos de serveis, comercials i semi-industrials

 

Contrastar tots dos districtes facilita l’aprenentatge des d’intervencions amb perfils diversos, alhora que maximitza el despleguament de múltiples innovacions, les sinergies entre les mateixes, i l’experimentació amb solucions innovadores desenvolupades per aliances d’actors de sectors tan diversos com l’energia verda, les dades obiertes, els sistemes d’informació geogràfica, les finances sostenibles, etc. sota la formula d’iniciatives ‘sandbox’ (un entorn regulatori flexible on probar solucions innovadores en un estadi pre-comercial).