Skip to main content

 

TFM: Micro-xarxes elèctriques híbrides de fonts d’energia renovable.

La Càtedra estudia la viabilitat tècnica, econòmica, ambiental i social de combinar diferents fonts d’energia renovables en micro-xarxes elèctriques híbrides. En eixes xarxes, les diferents fonts d’energia combinen els seus avantatges (disponibilitat del recurs, gestió de la generació, maduresa tecnològica, etc.) per a compensar els els seus desavantatges (intermitència del recurs, impossibilitat de la gestió, descoordinació de la generació i la demanda, etc