Skip to main content

Ja es coneixen les guanyadores i guanyadors dels premis 2019 de la Càtedra a Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster sobre transició energètica urbana.

El primer premi dels Treballs Fi de Màster ha sigut concedit a Elena Manclús. El TFM d’Elena estudia l’impacte que la demanda de calefacció dels edificis té en l’operació d’un sistema elèctric amb alta penetració de renovables. D’una banda estudia les càrregues tèrmiques de tres casos d’estudi: habitatge unifamiliar eficient, habitatge unifamiliar poc eficient i un tercer cas elaborat a partir d’un detallat modelatge de l’estoc d’edificis. D’altra banda, modela el sistema elèctric referent a generadors, càrregues elèctriques i càrregues tèrmiques.

El primer premi per a TFM està dotatt amb 1.500 euros. Elena va realitzar el seu TFM en la Technische Universität Berlin, sota un programa de mobilitat, i va ser supervisat pel Prof. Dr.-Ing. Kai Strunz.

El segon premi de la categoria Treballs Fi de Màster ha sigut atorgat a Andrés Felipe Reyes Tovar. El treball d’Andrés estudia possibles solucions basades en la naturaleza en Benicalap  per a reduir l’efecte illa de calor urbana i, en general, combatre el canvi climàtic. En particular, analitza l’estrés tèrmic en dos carrers del barri de Benicalap on calcula un indicador de sensació tèrmica. I a partir d’aquesta avaluació de l’estat actual, analitza els avantatges i inconvenients de la instal.lació d’una coberta vegetal.

El segon premi de la categoria TFMs està dotat amb 1.000 euros. El TFM d’Andrés va ser tutoritzat per Carlos Vargas, del Dept. d’Enginyeria Elèctrica UPV, i co-tutoritzat per David Alfonso, del Dept. de Termodinàmica Aplicada UPV.

Quant als Treballs Fi de Grau, el primer premi ha recaigut en Isabel Aparisi. Isabel, va estudiar al seu TFG la viabilitat econòmica de 4 tipus d’instalacions fotovoltaiques urbanes: dos habitatges particulars, un edifici d’oficines complet, i una manzana residencial completa. La seua anàlisi demostra que la viabilitat econòmica s’incrementa considerablement quan es pot realitzar compensació econòmica d’exedents, especialment en vivendes i oficines. A més, quantifica els avantatges de l’autoconsum col.lectiu per a optimitzar l’aprofitament de la producció fotovoltaica.

El primer premi de TGFs està dotat amb 1.000 euros. El TGF d’Isabel va ser tutoritzat per Carlos Vargas, del Dept. d’Enginyeria Elèctrica UPV, i co-tutoritzat per David Alfonso, del Dept. de Termodinàmica Aplicada UPV.

El segon premi de Treballs Fi de Grau ha sigut otorgat a Pablo Moreno. Pablo va dissenyar un projecte per a una instalació eòlica en el port de València. El projecte de Pablo analitza tant la viabilitat tècnica com econòmica, determina el model d’aerogenerador a instal.lar, dissenya la instal.lació i avalua l’impacte ambiental de l’activitat. El Treball Fi de Grau pretén contribuir no sols a reduir la dependència energètica del port, sinó també a una major sostenibilitat de les seues operacions.

El segon premi de la categoria de TFGs està dotat amb 500 euros. El TFG de Pablo va ser tutoritzat per Salvador Cucó, del Dept. d’Enginyeria Elèctrica.

No volem deixar d’agrair als integrants del tribunal la seua participació altruista en la valoració del treballs: José Miguel Corberán, director de l’Institut d’Enginyeria Energética UPV; Victoria Pellicer, tècnica d’energia del centre d’innovació social i urbana Las Naves; Carlos Sánchez, director de la Fundació València Clima i Energia; i David Ribó i Iván Ligardo, investigadors pre-doctorals en l’Institut d’Enginyeria Energètica.

Més informació:

Convocatòria de Premis a Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster 2019