Skip to main content

El projecte de substitució de combustibles fòssils per motorització elèctrica renovable avalua tècnica i econòmicament la viabilitat de reemplazar la planta propulsora actual per altra amb menors impactes mediambientals, acústics i visuals.

Respecte a la contaminació acústica, l’arrancada de les barques genera soroll fins als 92 decibelis, i supera els límits d’emisió del sector terciari (establits en 65 decibelis) i a les llars (55 decibelis).

Els beneficis esperats del projecte són: «reduïr l’impacte ambiental, principalment la contaminació acústica, els abocaments dels actuals motors i l’emisió de gasos és l’objetiu final que es persegueix».


	
Figura 1. Impactes de la navegació en els animals aquàtics.

La substitució de propulsió a gasoil per elèctrica implicaria una inversió entre 4.000 i 5.000 euros, siguent la bateria una part important de la inversió. És per això que una linia de treball en la part final de la investigació persegueix millorar el mètode de carrega de les bateries. S’estan analitzant alternatives com que les bateries siguen extraibles (el que afegiria més seguritat) o la instal.lació de punts de recarga ubicats convenentment.

Els càlculs s’han realitzat amb dues metodologies paral.leles, que obtenen resultats similars. S’han utilitzat dades de consums actuals facilitats per els propis barquers i barqueres, però també estimacions a partir de paràmetres com la viscositat de l’aigua de l’Albufera o el règim de vents.


	
Figura 2. Esquema del projecte de la instal·lació de recàrrega elèctrica.

El projecte parteix d’una demanda de la Comunitat de Pescadors d’El Palmar i del Grup d’Acció Local del Sector Pesquer de La Safor (que també integra a El Palmar).

Aquest projecte és el Treball Fi de Grau (TFG) de Daniel Samuel Bejarano Càceres, alumne d’Enginyeria Elèctrica de la Universidad Politècnica de València (UPV). El seu TFG ha sigut supervisat per l’investigador doctoral David Ribó, i dirigit pel professor Manuel Alcàzar, tots dos de l’Institut d’Enginyeria Energètica. El TFG compta amb finançament de la Càtedra.

Més informació

 

Enllaços a les noticies en els medis: