Skip to main content

Estudi d’avaluació de solucions per a la pobresa energètica

Hem començat un estudi per avaluar en profunditat amb tècniques multicriteri, la idoneitat de cadascuna de les solucions contra la pobresa energètica que presentem com a recomanacions a resultes del mapeig de pobresa energètica de València realitzat al 2016.

L’estudi avalua els pros i contres en termes socials, econòmics, mediambientals i d’aplicabilitat dels quatre grans blocs d’actuacions proposades en l’informe del 2016:

  • Intervenció
  • Formació
  • Enfortiment de xarxes
  • Control

Als pròxims mesos farem públics els resultats