Skip to main content
  • La solució més eficient consistiria en desplegar bombes de calor en instalacions col.lectives amb tancs d’acumulació, amb nivells d’eficiència global fins a 2.5 punts superiors a les solucions convencionals

 

Un treball d’investigació realitzat per col·laboradors de la càtedra, i presentat recentment al congrés SDEWES 2020, revela que en el districte d’Algirós de la ciutat de València es podrien aconseguir estalvis d’energia de fins el 80% mitjançant solucions de districte, en comparació amb els consums de tecnologies convencionals per a vivendes individuals.

Les tecnologies convencionals per a Aigua Calent Sanitaria (ACS) en ciutats com València passen en bona part per la instal.lació d’escalfadors a gas i escalfadors elèctrics d’inmersió en cada vivenda individual. Malauradament, aquestes tecnologies requereixen molta energia i a més són responsables d’un percentaje significatiu de les emisions de CO2 de las vivendes, que representen el 36% del total d’emissions en la Unió Europea. En la línia d’altres països europeus, una solució viable per a València podria passar pel desplegament massiu de tecnologies a escala de barri o districte, que aconsegueixen rendiments d’escala superiors a les solucions individuals per a cada habitatge.

Els Districtes d’Energia Positiva apunten precisament en aquest sentit. Ara, un treball d’investigació realitzat per col.laboradors de la càtedra, i presentat recentment al congrés SDEWES 2020, revela que en el districte d’Algirós de la ciutat de València es podrien aconseguir estalvis d’energia de fins el 80% mitjançant solucions de districte, en comparació amb els consums de tecnologies convencionals per a vivendes individuales. Segons l’estudi, la solució més eficient consistiria en desplegar bombes de calor en instalacions col.lectives amb tancs d’acumulació, que poden aconseguir nivells d’eficiència global de fins 2.5 punts superiors a altres solucions més convencionals.

L’estudi ha sigut realitzat per Ximo Masip i Carlos Prades, en col.laboració amb Emilio Navarro i José Miguel Corberán, tots ells investigadors del área térmica de l’Instituto Universitari d’Enginyeria Energètica (IIE) de la Universitat Politècnica de València. El vídeo a continuació resumeix els principals aspectes del treball.

El treball compara els consums de 3 tecnologies:

  • escalfador elèctric
  • bomba de calor individual, l’alternativa eficient i econòmica a l’escalfador elèctric actual
  • bomba de calor de molt alta eficiència amb refrigerant natural (Propà) funcionant en una instalació col.lectiva. S’analitza connectada i sense connectar a una xarxa de districte de 20 ºC

Les tecnologies s’han avaluat de manera preliminar sobre un cas d’estudi real: un conjunt de 315 vivendes del conjunt d’Illa Perduda, situat en el districte d’Algirós de València.

El treball procedeix en tres passos: primer, caracteritza la demanda d’ACS de les 315 vivendes; segon, parametritza cada tecnologia i construeix un model per a cadascuna d’elles, imposant restriccions per assegurar el comfort dels residents; tercer, fa córrer el model en TRNSYS.

Resultats

Els resultats del treball inclouen:

  • la bomba de calor en instalació col.lectiva presenta uns estalvis per damunt de 0.3 MkWh/año, i d’un 75% en comparació amb la solució convencional de escalfadors elèctrics d’inmersió instalats en cada vivenda
  • la bomba de calor en instalació col.lectiva ofereix entre 2.5 y 3.4 punts més d’eficiència global (SPF) que la bomba de calor individual i l’escalfador elèctric d’inmersió, respectivament, instal.lats en cada habitatge.
  • el nivell de comfort (disposar d’aigua calenta a mínim 45 C en qualsevol moment) que proporciona la bomba de calor de districte és sensiblement superior a altres tecnologies instalades en cada vivenda
  • la bomba de calor individual presenta uns estalvis del 40% front a l’opció de escalfador eléctric convencional

Aquests resultats, encara que preliminars, permeten ser optimistes respecte al potencial en termes d’estalvi energètic en usos d’ACS d’un projecte de Districte d’Energia Positiva en Algirós basat en el despleguament de solucions com la bomba de calor booster a escala de districte.

Més informació:

Comunitat energètica de l’Illa i Ayora, promovida per l’Oficina d’Energia de l’Ajunt. de València