Aportem un enfocament multidisciplinari que combina les perspectives tècniques, econòmiques, social i geogràfica

L'EQUIP

Carla Montagud

Carla Montagud

Doctora Enginyera Industrial

Directora de la Càtedra

Enginyera Industrial (Especialitat Energia) i Doctora Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de València (UPV), Espanya. Actualment a l’àrea tèrmica de l’Institut Universitari d’Enginyeria Energètica, i en la subdirecció de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials (ETSII) de la UPV.

És professora titular d’Universitat pertanyent al departamento de Termodinàmica Aplicada. Imparteix docencia en el Grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials (GITI) impartint l’assignatura de “Transmissió de calor” i en el Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible (MUTEDS), en les assignatures de “Disseny-projecte de sistemes energètics”, “Avaluació tècnic-econòmica de sistemes energètics” i “Noves tecnologies energètiques en edificis. Edificis de consum mínim d’energia”.
La seua activitat investigadora, com a membre de l’àrea tèrmica del IUIIE, se centra en el Disseny, Modelat, Anàlisi Energètic i Optimització Tècnic-econòmic de sistemes energètics complexos per a la producció de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Promou que la societat tendisca cap a un sistema energètic 100% renovable, eficient, integrador i sostenible per a poder combatre la pobresa energètica i el canvi climàtic.
Leer más >>

Tomás Gómez Navarro

Doctor Enginyer Industrial

Enginyer Industrial i Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de València (UPV), Espanya. Actualment en l’àrea d’Energies Renovables i Serveis Energètics Avançats de l’Institut Universitari d’Enginyeria Energètica.

La seua trajectòria comença investigant la relació entre les activitats econòmiques i el medi ambient fa més de 20 anys. De les Avaluacions Ambientals va passar a les propostes de Producción Neta i Eco-innovació, d’ací les Energies Renovables. Promou que l’energia siga un dret, que les fonts d’energia siguen netes e inesgotables i que es prenga consciència de la limitació d’eixe recurs per a fer-lo tan eficient com siga posible.

Té nombroses publicacions sobre aquestes citades matèries, entre artícles de revista, patents i llibres. A més ha liderat o participat en nombrosos projectes amb finançament públic o privat, internacional o nacional. Ha impartit més de 1200 hores de seminaris i conferències en països europeus com França, Alemanya, Polònia o Italia; i païssos llatinoamericans com Colombia, Xile, Argentina, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, etc.

Leer más >>

Noemí García

Enginyera de Materials

Sóc Enginyera de Materials, formada en Energia Solar, i Antropòloga Social i Cultural. He abordat el tema energètic des de l’aspecte tècnic (investigació en semiconductors) i social (foment de comunitats energètiques, projectes de cooperació al desenvolupament d’electrificació rural, tallers i promoció d’energies renovables i eficiencia energètica).

Els últims anys, he treballat com a consultora d’innovació per a PYMES, recolzant-les en la cerca de fons en programes europeus. Actualment, col.labore en la línea de Pobresa Energètica de la “Catenerg”.

Després d’un any per Sudamèrica coneixent diferents comunitats i projectes d’enfocament eco-social, vaig tornar a Espanya més convençuda que mai de la necessitat d’una transició global cap a una societat més equitativa, comunitària i resilient que ens permeta fer front als desafiaments socials i mediambientals de la nostra era.

Leer más >>

Iván Cuesta

Enginyer Industrial y Doctor

Investigue les trajectòries que segueixen les ciutats en la seua transició energètica i com la transició reconfigura la relació entre les ciutats i les regions que les envolten. Vaig estudiar enginyeria en la UPV (València), un màster en energies renovables en la UPNA (Pamplona), i el doctorat en la Universitat d’Edimburg.

ESCOLTEM


LES VOSTRES


PROPOSTES

A la Càtedra tenim molt d’interés per escoltar i
recolzar propostes de grups d’interés, organitzacions de
la societat civil, administracions públiques, actors innovadors, etc.
que oferisquen solucions a reptes de la transició energètica a les ciutats.

CONTACTE