Skip to main content

¿Tens una gran idea per a descarbonitzar la UPV?

Fem un hackathon i te “mentoritzem” per a desenvolupar-la

Data del hackathon:

  • Del 1 al 23 d’octubre de 2020, els dijous i divendres, 17.30-20.00

Termini d’inscripció:

Sessió informativa:

    • Dijous 10 de septembre, 17 hores
    • Apúnta’t en el formulari d’inscripció (dalt)

La crisi climàtica és un repte transcendental per a la nostra generació i les futures. Només podrem superar-la, junt a altres crisis com la de cures o de desigualtat, des d’una transició cap a societats i territoris justs i sostenibles. Començant per els espais del dia a dia, com els campus universitaris on ens formem, treballem i socialitzem.

Per canviar de rumb cap a la descarbonització, un grup d’actors de la Universitat Politècnica de València organitzem un hackathon d’idees per a descarbonitzar el Campus de Vera. Aprofitant l’aprés en iniciatives anteriors com el Food Waste Challenge UPV de 2018 o el Global Challenge UPV de 2019, volem generar idees innovadores i ‘out of the box’ per a descarbonitzar la mobilitat en, cap a, i des del campus, desmaterialitzar la docència, la investigació i els serveis universitaris, estalviar energia i fer-la renovable, fer l’alimentació en el campus més sostenible i reduïr el desperdici alimentari, generar economies circulars i locals, etc., idees totes que es poguen implementar en el campus a curt termini. No sóles volem solucions tecnològiques o tècniques, també ens interesen millores en la manera d’organitzar procesos de la universitat, innovacions en la docencia o en la investigació que reduisquen les emissions fòssils, etc.

No és necessari que vingues ja amb una idea, ni tampoc que tingues un equip conformat previament. El hackathon es desenvoluparà 100% online durant el mes d’octubre, mitjançant la participació d’alumnat de la UPV organitzat en equips de 4-6 membres. Busquem equips amb perfils variats, de titulacions, edats i capacitats diverses. Haurà una sessió específica de ‘team building’ dedicada a això. Si tens dubtes les resoldrem en una sessió informativa online el dijous 10 de septembre o via email en catenerg@iie.upv.es.

Per a facilitar que les idees puguen emportar-se a la pràctica, els dos equips amb les idees més prometedores accediran a un programa de mentorització de 5 meses en el Col·lab de Las Naves, el centre d’innovació social i urbana de l’Ajuntament de València. L’objectiu de la mentorització és que la idea inicial avance fins a un estadi el més proper possible a la demostració en un entorn rellevant o real, idealment en la ciutat de València.

Volem generar solucions per a descarbonitzar el Campus de Vera i reduïr el seu consum energètic i material. Per a 2030, aspirem a contar amb un campus descarbonitzat, que genere quasi tota l’energia que necessita i consuma menys recursos materials. La nostra visió és un campus d’energia quasi nul.la en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el European Green Deal i el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima. Volem que el campus siga un exemple i un sandbox per a projectes d’innovació disruptiva que inspiren altres projectes de descarbonització en el reste de la ciutat, i contribuïr així a les Missions València 2030 de l’Ajuntament i a fer realitat la missió de 100 ciutats europees climàticament neutres per a 2030.

Organitzem el hackathon la Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV-Las Naves i l’Institut Enginy, amb la col.laboración de Las Naves (Ajuntament de València), la Unidad de Mediambient (UPV), el Centre de Cooperació al Desenvolupament (UPV), la Càtedra Innovació en Habitatge, la Càtedra Terra Ciutadana, la Càtedra d’Economia Valenciana, la Càtedra de Govern Obert i la Càtedra de Canvi Climàtic. Ens agradaria generar solucions que pugam vore materialitzades a curt termini. Per a això els organitzadors ens comprometem a difondre les solucions que isquen del hackathon, i també a traslladar-les a la UPV i altres agents de la ciutat per a que es puguen fer realitat a curt termini.

Els equips es conformaràn amb 4 a 6 membres de l’alumnat de la UPV, de grau, màster i/o doctorat, i els seus membres poden ser mixtos o tots del mateix nivell acadèmic. La inscripció pot ser en grup o individual; en aqueste segon cas, l’equip facilitador del hackathon ajudarà també a conformar el grup de treball.

Per a ajudar a desenvolupar una solució de descarbonització, els equips passaran per un procés de 8 sesions de treball. Des de la introducció al problema a la comunicació de la solució, els equips treballaran amb l’equip facilitador del hackathon en sessions online de percepció del problema, definició, ideació de solucions i acció, prototipat i validació. A partir d’ací, els dos equips amb idees més prometedores accediran al programa de mentorització.

Data del hackathon:

  • Del 1 al 23 d’octubre de 2020, els dijous i divendres, 17.30-20.00

Termini d’inscripció:

Sessió informativa:

    • Dijous 10 de septembre, 17 hores
    • Apúnta’t en el formulari d’inscripció (dalt)