Skip to main content

ón

2ª edició curs “Pobresa energètica: Defensa del dret a l’energia en la transició energètica”

 

 

S’impartirà entre el 5 i el 22 de novembre de 2019 en la UPV.

Inscripció: https://tinyurl.com/2oCursoPobrezaEnergeticaUPV

La pobresa energètica es una de les manifestacions més palpables de la  negació del dret a lènergia. En València el 23% dels llars està en risc de pobresa energètica (indicador de porcentatje d’ingresos, ver mapa de la pobreza energética de 2016). La Càtedra i la cooperativa de serveis energètics Aeioluz organitzen aquest curs amb ànim de facilitar herramientas útils per al dia a dia, pero també de transcendir el discurs habitual sobre els llars en situació de vulnerabilitat.

El curs pot seguir-se tant de forma presencial com a distancia.

El curs prolonga el treball de la Càtedra en pobresa energètica i dret a l’energia iniciat al 2016. Aleshores, investigadors del IIE, l’Institut ENGINY en la UPV i la cooperativa de serveis energètics Aeioluz van elaborar el primer mapa de la pobresa energètica en València, per encàrrec del Servei d’Energies Renovables i Canvi Climàtic de l’Ajuntament de València. L’estudi també va ajudar a identificar un ampli catàleg d’estratègies contra la pobresa energètica.

Temes a desenvolupar:

S1A: Presentació del curso. Índex de continguts. Objectius i
expectatives dels participants.

S1B: Nou model energètic per a un nou model social i
econòmic. Què és la transició energètica. Tases de retorn energètic. Pensa en global, actua en local.

S2A: Tres principals usos de l’energia: alimentació,
habitabilitat i transport. Ús responsable dels recursos: aigua, electricitat i gas. (Aprenem amb les factures reals de cada asistent).

S2B: Eficiència aplicada al nostre dia a dia. A la llar, en llocs de ús compartit, en la naturalesa. Contratació de suministres.

S3A: Fonts d’energia: fòssils, nuclears y renovables.
Mercat elèctric en Espanya. Renovables avui.

Comunitats de propietaris. Autoconsum compartit socialitzat. Nou RO 244/2019 sobre autoconsumo. Pobresa energètica i
autoconsum.

S3B: ¿Pagues el just en les teues factures de subministraments? ¿Imagines que tens que triar entre pagar-los o menjar?

S4A: Dret a l’energia i pobresa energètica. Conceptualització de la pobresa energètica. Causes, consequencies i pla de solucions.

54B: Nova visió de la pobresa energètica en Espanya: Estratègia nacional contra la pobresa energética en Espanya a partir de RD 15/2018.

S5A: Economies alternatives: economia social i solidària (ESS), cooperatives (COOP), economia del be comú (EBC). Desenvolupament sostenible. Movilitat dels aliments, les persones i les coses. Smart cities vs smart citizens.

S5B: Conclusions. Estimació d’expectatives cobertes. Inteligència colectiva.

Inscripció: https://tinyurl.com/2oCursoPobrezaEnergeticaUPV

PDF amb información detallada del curs

Mapeig de pobresa energètica 2016