Skip to main content

Inicio >

Activitats

Aquest mes de septembre de 2019 començem un estudi per a comparar el consum energètic d’un habitatge convencional i un construït amb palla.

El nou d’aquest projecte és que anem a comparar els consums de tots dos habitatges en condicions reals, amb mesuraments a la casa de palla que ha construït la cooperativa Okambuva.

Avui en dia, la palla és sobretot un residu agrícola a l’entorn de València, però podem reincorporar-lo al sistema. Amb això ens estalviem el CO2 de la crema de la palla (que és un problema a la ciutat de València), però també evitem emetre el CO2 associat al formigó que habitualment s’usa per a construïr. S’estima un estalvi de 800 kg de CO2 per cada metro cúbic de formigó substituït.

A més, la palla és un material amb excelents propietats:

  • Aillants
  • Resistència al foc
  • Durabilitat
  • Propietats anti-sísmiques
  • Reducció de l’petjada ecològica
  • Baix cost

L’estudi el desemvoluparem als pròxims mesos, amb la col.laboració d’un estudiant del Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible (MUTEDS) de la Universitat Politècnica de València.

Més informació: