Skip to main content

Pla d’acció 2020:

Posant els fonaments del primer distrite  d’energia quasi nul.la de València

 • Pla d’acció 2020:

  Posant els fonaments del primer distrite  d’energia quasi nul.la de València

  2019 ha sigut l’any en el qual la transició energètica a les ciutats ha irromput decididament en la agenda pública. Al 2019 es va declarar l’emergència climàtica en diverses ciutats espanyoles, i lautoconsum urbà va retomar la senda ascendent abandonada anys arrere.

  2020 serà l’any de l’aprovació del Pla Nacional Integrat de Clima i Energia, que assigna un paper crucial a les ciutats: en la rehabilitació energètica del parc edificatori, en la democratització del sistema energètic i la participació ciutadana en comunitats energètiques, i en la transició a una mobilitat urbana sostenible. Y serà també l’any de l’aprovació del Green Deal europeu, un preojecte de transformació de dècades destinat a fer l’economia europea plenament sostenible en 2050.

  La missió de la Càtedra és accelerar aquesta transició cap a la ciutat sostenible. Al 2020 investigarem, divulgarem i facilitarem solucions tecnològiques per a l’ecosistema de la transició energètica de València, prioritzant les solucions de nínxol enfront de les d’utility-scale, i en particular amb la vista dirigida a posar els fonaments del primer districte urbà d’energia quasi nul.la de València. No ho farem a soles, òbviament, sinó amb l’ecosistema de transició energètica de València, conformat per Ajuntament i altres administracions públiques, agents públics de la innovació, societat civil, sector privat i altres actors acadèmics.

  L’enfocament de districtes urbans satisfà totes les condicions de la nova agenda d’innovació que s’ha marcat la Unió Europea, i que ja està en el centre de les polítiques públiques urbanes més innovadores:

  • és un projecte audaç i inspirador, perquè encara no són massa els districtes d’energia quasi nul.la existents en ciutats europees.
  • Fixa un objectiu clar, tangible i realista, realitzable amb les capacitats que València disposa.
  • Al mateix temps, promet accelerar la innovació en múltiples vectors de transició, com la rehabilitació energètica, l’autoconsum compartit o les comunitats energètiques urbanes
  • Per el seu caràcter netament urbà, auguraun efecte multiplicador sobre nous models de negoci i sectors emergents de l’economia verda urbana.
  • I, sobretot, ofereix un projecte tangible al qual convocar a múltiples factors de la ciutat al voltant de la visió d’una València sostenible, per viure, compacta i mediterrànea

  .

Com a prioritat entre els diversos components d’un districte urbà d’energia quasi nul.la (mobilitat sonstenible, estalvi i eficiència energètica, re-naturalització, autogeneració, sensorització i explotació de dades, sistemes d’informació geogràfica, …), al 2020 ens centrarem en desenvolupar eines en tres blocs:

 1. Eficiència energètica i autoconsum urbà
 2. Comunitats energètiques urbanes
 3. Dret a l’energia i zero pobresa energètica

Amb això contribuïm a les capacitats de l’ecosistema de transició energètica a València des de tres eixos:

  • desenvolupar nous vectors de transició energètica urbana, per a l’ecosistema de transició energètica de València
  • traduir innovació en propostes de projectes pilot que lideren organitzacions de l’ecosistema innovador de València
  • divulgar resultats, que puguen inspirar tant polítiques municipals de transició energètica com nous nínxols de negoci privats.

Per a divulgar resultats i facilitar l’apropiació de la innovació generem espais de diàleg entre actors de l’ecosistema de la transició energètica urbana, a través de diverses jornades i cursos de formació al llarg de 2020 entorn de:

   • missions per a la ciutat neutra en carboni
   • descarbonització de districtes urbans i campus universitaris
   • estratègies de ciutat per el dret a la energia i contra la pobresa energètica
   • eines per l’autoconsum i la planificació energètica en les ciutats

Més informació:

Totes les activitats de la Càgtedra