Skip to main content

Els Districtes d’Energia Positiva acceleren la transició
cap a la ciutat neutra en carboni

DISTRICTES D'ENERGIA


POSITIVA

Les teulades de València compten amb potencial tècnic per a cobrir una part significativa de la demanda elèctrica de la ciutat. Materialitzar aquest potencial requereix reduir el consum, incrementar l’eficiència i produir més de forma descentralitzada. La Càtedra treballa per a desenvolupar la missió València Ciutat Neutra en 2030 planificant els barris de la ciutat com a Districtes d’Energia Positiva.

La idea de Districte d’Energia Positiva és la base conceptual per a desenvolupar Fulls de Ruta de Transició Energètica per barris. En 2022 volem demostrar el concepte amb Fulls de Ruta per 3 barris de València: Illa Perduda, Benicalap i La Carrasca.

Continuem així el treball iniciat en 2021 amb el desenvolupament d’una metodología multicriteri per a la identificació i priorització dels districtes de València més viables per a convertir-se en Districtes d’Energia Positiva.

Els Districtes d’Energia Positiva són zones o barris de la ciutat que aconsegueixen un elevat grau d’autosuficiència energètica i emissions netes nul.les. Al comprendre una àrea geogràfica significativa, permeten unir múltiples actors entorn de l’objectiu comú de reduir els consums i augmentar simultàniament la generació amb fonts distribuïdes.

La lògica darrere dels Districtes d’Energia Positiva és que per a limitar l’escalfament global molt per davall de 2ºC necessitem plans de transició més ambiciosos per a les ciutats, que s’atrevisquen a experimentar amb nous enfocaments de planificació energètica urbana més enllà del focus tradicional en l’habitatge i l’edificació. Els edificis de consum quasi nul són ja una realitat en les normatives dels països europeus, incloent Espanya, però amb uns edificis que encara representen el 36% del consum energètic de la UE i un 40% de les emissions, necessitem enfocaments que aspiren a transformar tota la ciutat. Els districtes d’energia positiva són una manera de fer-ho possible.

Els Districtes es basen en l’estalvi d’energia, l’eficiència, la rehabilitació energètica, la generació renovable i la renaturalització. Els seus avantatges són múltiples:

  • Ofereixen una solució més barata i eficient que l’alternativa “habitatge a habitatge”, perquè augmenten l’eficiència del sistema ajustant millor demanda i generació, evitant sobredimensionar els sistemes.
  • Permeten dissenyar plans energètics més ambiciosos que les intervencions tradicionals centrades en els edificis
  • Redueixen la complexitat del repte de transformar la ciutat, operant a una escala amb major potencial que l’habitatge però més manejable que la ciutat en el seu conjunt
  • Faciliten que les ciutat s’alineen amb trajectòries d’estalvi energètic i gestió flexible de la demanda, front a l’èmfasi habitual en la generació (un problema a les ciutats per les limitacions de superfície aprofitable)
  • generen múltiples innovacions, creant un entorn físic on experimentar amb una gran varietat de solucions i enfocaments disruptius: mercats d’energia locals, emmagatzenatge energètic, solucions basades en la natura, economia circular, dades obertes, sistemes d’informació geogràfica, finances sostenibles, etc. Aquestes solucions creen sòlides sinergies amb un enfocament “sandbox” (un entorn regulatori flexible on provar solucions innovadores en un estadi pre-comercial)

El primer i principal pilar dels Districtes d’Energia Positiva és la reducció del consum energètic. Després de diverses dècades de polítiques d’eficiència i rehabilitació energètica, necessitem solucions disruptives i idees “out of the box” per a les ciutats, que són responsables de la gran majoria del consum energètic i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

D’altra banda, els Districtes d’Energia Positiva no poden ser una solució merament tecnològica imposada de dalt a baix. Afortunadament, la densitat urbana i les economies d’aglomeració fan de les ciutats un terreny fèrtil perquè les comunitats energètiques arrelen i es multipliquen, i els districtes poden accelerar aquest procés. A València ja comptem amb els primers projectes pilot de comunitats energètiques locals.

Per últim, però no menys important, el disseny de Districtes d’Energia Positiva comencen pel reconeixement de l’energia com un dret.  És des d’aquest punt de partida i, reconeixent les causes socioeconòmiques i polítiques de la pobresa energètica, des d’on es poden dissenyar les eines tècniques per a erradicar-la.

Des de 2019 treballem en conceptualitzar i dissenyar Districtes d’Energia Positiva per a València de diferents tipologies: residencial/comercial, de serveis i comercial/industrial.

DISTRICTES D'ENERGIA POSITIVA

TAMBÉ ET POT


INTERESSAR

Visita les nostres seccions dedicades a “Publicacions” realitzades per l’equip d’investigació i mantín-te informat sobre les “Jornades” que realitzem per a poder participar com assistent.

DIÀLEG
AMB L’ECOSISTEMA

Vore més

ACCEDEIX A
LES NOSTRES PUBLICACIONS

Vore més