Skip to main content

Descarbonitzar la ciutat i democratitzar l’energia

LA CÀTEDRA

LA NOSTRA VISIÓ

Volem per a València una transició energètica transformadora basada en reduir el consum, generar localment, descarbonitzar la ciutat i democratitzar l’energia. Treballem amb l’Ajuntament de València i l’ecosistema de la transició energètica urbana perquè aquesta transició siga un projecte de ciutat. La transició energètica pot convertir-se en punta de llança d’una transformació audaç que innove en múltiples camps i possibilite una nova economia urbana verda.

El nostre treball vol contribuir a augmentar l’ambició de les polítiques municipals de transició ecològica, amb el propòsit d’aconseguir que València siga una de les 100 ciutats europees neutres climàticament en 2030 que la Unió Europea ha inclòs al seu marc estratègic d’innovació orientada per missions.

Aspirem a que València avance en una senda de descarbonització profunda. Per tal que el calfament global no supere els 1,5 °C, les emissions globals han de reduir-se en un 7,6% cada any. Això resulta impensable sense el lideratge clar de ciutats de la grandària de València. Ara bé, per a aconseguir aquesta meta no n’hi ha prou amb electrificar i augmentar exponencialment la generació renovable. Cal reduir el consum energètic en paral·lel. Atés que les ciutats consumeixen 2/3 de l’energia i emeten més del 70% de les emissions globals, resulta evident que la via més ràpida cap a la neutralitat climàtica és que les ciutats reduïsquen sensiblement el seu consum energètic. No es tracta que la transició energètica succeïsca també a les ciutats; és que les ciutats poden i deuen liderar la transició energètica.

QUÈ APORTEM?

La Càtedra és un laboratori de projectes i idees innovadores per a la transició energètica urbana.

 

Proposem projectes per transformar la ciutat des de la transició energètica, i viceversa. Ho fem en el marc de la Missió València Ciutat Neutra i el Full de Ruta Energètic de València cap a 2050:

  • Metodologies de disseny i projectes demostratius de districtes d’energia positiva a València.
  • Nous models de comunitats energètiques locals (fotovoltaiques i tèrmiques) per a popularitzar i democratitzar la transició energètica i fer realitat el dret a l’energia.

Estimulem el diàleg dins de l’ecosistema sobre l'estratègia urbana de transició energètica de València

  • Generem propostes que innoven en polítiques municipals.
  • Aportem idees i coneixement científic al diàleg de la ciutat sobre el rumb de la transició energètica.

COM TRANSFORMEM


LA CIUTAT?

Ens sumem a l’ecosistema urbà d’energia de València per a transformar la ciutat en dues direccions:

1

Descarbonitzar la ciutat

Mitjançant un nou model de planificació energètica urbana: els districtes d'energia positiva (i neutres en carboni).
2

Democratitzar l'energia

Obrint el sistema energètica a la ciutadania i a les ciutats des del dret a l'energia, desenvolupant les comunitats energètiques locals i dissenyant projectes per a la transició justa i contra la pobresa energètica.

AMB QUI TREBALLEM?

Desenvolupem el nostre treball amb institucions públiques, organitzacions socials, empreses i institucions acadèmiques de l’ecosistema de transició energètica urbana de València. Fem aportaciones a dues polítiques públiques: la innovació urbana i la transició energètica. En el marc de les MissionsVLC2030 i l’Estratègia Urbana 2030, treballem estretament amb l’Ajuntament de València, particularment amb el centre d’innovació social i urbana Las Naves, el Servei d’innovació i Gestió del Coneiximent, la coordinació d’Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible, el Servei d’Emergència Climàtica i Transició Energètica i la Fundació València Clima i Energia. També desenvolupem nous models de suministre amb cooperatives energètiques i altres empreses del nínxol de la eficiència i la generació descentralitzada. La Càtedra naix d’una aliança estratègica amb Las Naves, el centre d’innovació social i urbana de l’Ajuntament de València. En 2021, s’hi afegí als finançadors la Fundació València Clima i Energia de l’Ajuntament de València.

Amb tots ells mantenim un diàleg estratègic sobre el rumb de la transició energètica, i ajudem a consolidar l’ecosistema mitjançant jornades, cursos, seminaris, webinars, hackathons i altres espais de reflexió, aprenentatge i prototipat.

Aquests espais reforcen els llaços i l’intercanvi de coneixements entre els ecosistemes d’innovació urbana i transició energètica i el professorat i investigadors de l’Institut d’Enginyeria Energètica, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i altres càtedres, instituts d’investigació i unitats de la Universitat Politècnica de València i altres universitats valencianes.

Amb aquest ample ecosistema d’actors de la transició energètica de València co-dissenyem nous models de provisió d’energia. Centrem els nostres esforços en desenvolupar nous models de prosumidors, comunitats energètiques locales i de transició justa (amb les persones, des del dret a l’energia, i amb els territoris).

PROSUMIDORS

Vore mès

COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS

Vore mès

TRANSICIÓ JUSTA

Vore mès