Skip to main content

A la Càtedra tenim molt d’interés per escoltar i secundar propostes de grups d’interés, organitzacions de la societat civil, administracions públiques, actors innovadors, etc. que oferisquen solucions a reptes de la transició energètica a les ciutats

Al 2019, hem secundat un curs de Pobresa Energètica organizat per Aeioluz; aixi mateix, hem col.laborat amb la Cofradía de Pescadors d’El Palmar per a eliminar la contaminació dels motors de les barques de l’Albufera, mitjançant un Treball Fi de Grau; i estem dialogant estretament amb l’Oficina d’Energia de l’Ajuntament de València per a reforçar els seus programes de generació i disseminació d’energia solar fotovoltaica a la ciutat.

I al 2020, hem començat els treballs de modelització i disseny del primer Districte d’Energia Positiva de la ciutat de València, amb iniciatives i estudis en Algirós, La Marina i el Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València, que es recolzen en una eina de visor fotovoltaic; hem aportat, junt amb alltres actors socials de València, una app de Transició Energètica en Comunitat al repte de Desafiaments Comuns d’Atura la Corba, un foro de innovació social i resiliència cívica front a la COVID-19; hem formulat propostes per a accelerar la transició energètica a València, com anlairar l’autoconsum en edificis municipals combinant cbertes i pèrgoles fotovoltaiques en l’espai públic; hem començat a treballar amb diversos agents del sector d’asistència domiciliària en l’avaluació del risc de pobresa energètica en persones majors; y hem realitzat la 3ª edició del curs de Pobresa Energètica i Defensa del Dret a l’Energia amb la cooperativa Aeioluz.

Aquestes són algunes de les formes en les quals la Càtedra pot col.laborar amb altres actors interessats en la transició energètica urbana: si afronteu un repte tècnic, podem mobilitzar el coneiximent d’investigadors i estudiants per a desenvolupar investigacions aplicades ; si voleu ofertar formació, podem posar a disposició els recursos dels que disposa la Universitat Politècnica de València; si desitgeu conectar amb actors de la transició energètica urbana a València, podem enllaçar-vos amb els agents que més us puguen aportar; o si ja conteu amb una solució innovadora i necessiteu suport económic, podem explorar vies per a contribuir amb un xicotet impuls.

A la secció de Contacte teniu diverses vies per a donarnos a coneixer les vostres iniciatives, el primer pas per a secundarles

Més informació:

Contactar con la Cátedra